Værd at vide om det “forlænget” servicefradrag

Folketinget har vedtaget skatteministerens forslag om genindførelse af det populære servicefradrag, bedre kendt som håndværkerfradraget for 2013 og 2014. Ordningen er nu udvidet til også at gælde sommerhuse.

Servicefradraget gives for udgifter til hjælp i hjemmet (havemand og/eller rengøringsdame m.v.) og til udgifter til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse (nyt).

Fsva. sommerhuse, gælder ordningen også for fritidsboliger i udlandet, hvis der betales ejendomsværdiskat af disse til Danmark.

Ordningen med servicefradrag er indført med tilbagevirkende kraft til den 1. januar 2013. Dog kan der i forhold til sommerhuse kun opnås fradrag for udgifter til arbejder, der er udført den 22. april 2013 eller senere.

For sommerhuse, der er anvendt til udlejning, kan der alene opnås fradrag for udgifter til istandsættelse, men ikke for udgifter til have- og rengøringshjælp.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 kr. pr. person, det vil sige 30.000 kr. for ægtepar, og dækker både hushjælp og håndværkbistand og både helårsbolig og sommerhus.