Beskatningsformer som selvstændig

Som selvstændig erhvervsdrivende har man mulighed for at anvende flere forskellige typer at beskatningsformer, når ens skattepligtige indkomst skal opgøres. Dette gælder alene for de personer der driver virskomhed i personligt regi (enkeltmandsvirksomhed).

De tre mest almindelige beskatningformer er:

  • Personskatteloven (også kaldet PSL – den som alle betaler skat efter)
  • Kapitalafkastordningen (også kaldet den lille virksomhedsskattelov eller KAO)
  • Virksomhedsordningen (også kaldet virksomhedsskatteloven eller VSO)

Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige beskatningformer. Hvis man anvender andet end personskatteloven, er det vigtigt at for rådgivning af en regnskabskyndig person der har erfaring inden for regnskab.
Af fordele ved at anvende kapitalafkastordning og virksomhedsskatteloven kan nævnes:

Fradrag for regnskab i den skattepligtige indkomst, hvilket vil sige fuldt fradrag fremfor kun ca. 33% fradrag i personskatteloven
Mulighed for at udjævne sin indkomst ved anvendelse af virksomhedsordningen, dvs i de gode år sparer man op med en foreløbig skat på 25% af den opsparede og i de dårlige anvender man det opsparede overskud.

Af ulemper kan nævnes:

  • Det er mere tidskrævende
  • Kræver et vist kendskab til skatteregnskaber
  • Det er flere specifikatiooner der skal udarbejdes til SKAT

Hvilken ordning man vil anvende skal der først tages stilling til ved indsendelse af selvangivelsen. Hvis man på forhånd ved at det bliver virksomhedsordningen der skal anvendes, er det vigtigt at man holder sin private økonomi og virksomhedens adskilt.

Selvangivelse for selvstændige (personlige virksomheder)

Fristen for at indberette sin selvangivelse som selvstændig er 1 juli. Som selvstændig skal man opgøre sin virksomheds skattepligtige indkomst. Dvs. overskuddet af virksomheden med tillæg/fradrag af ej fradrags berettigede udgifter/indtægter.

Selvangivelse for selskaber og virksomheder

Virksomheder er forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse. Selskabs- og virksomheds selvangivelsen skal fremover indberettes digitalt. Denne selvangivelse kan man udfylde elektronisk via tast-selv på SKATs hjemmeside.

Selvangivelse for selvstændige (personlige virksomheder)

Fristen for at indberette sin selvangivelse som selvstændig er 1 juli. Som selvstændig skal man opgøre sin virksomheds skattepligtige indkomst. Dvs. overskuddet af virksomheden med tillæg/fradrag af ej fradrags berettigede udgifter/indtægter.

Selvangivelse for selskaber og virksomheder

Virksomheder er forpligtet til at udfylde en udvidet selvangivelse. Selskabs- og virksomheds selvangivelsen skal fremover indberettes digitalt. Denne selvangivelse kan man udfylde elektronisk via tast-selv på SKATs hjemmeside.

Indsendelse af selvangivelse

Et selskabs selvangivelse skal indsendes senest 6 måneder efter indkomstårets udløb. Hvis selskabets indkomstår følger kalenderåret, er fristen den 30. juni.

Udgør regnskabsåret perioden fra eksempelvis 1. juli til 30. juni, er fristen for indsendelse af selvangivelse den efterfølgende 31. december.

Vær dog opmærksom på, at dersom der anvendes et fremadforskudt regnskabsår – dvs. at regnskabsåret udløber i perioden fra 1. januar – 31. marts, så er der en kortere frist for indgivelse af selvangivelse – den skal nemlig indgives senest den 1. juli i samme kalenderår.

Falder sidste frist på en fredag eller i en weekend, er det rettidigt at indlevere selvangivelsen til SKAT den følgende mandag morgen.

Årsopgørelse for private

Hvad er en selvangivelse og hvorfor skal private tage stilling til denne?

Selvangivelse er en årlig opgørelse, som angiver hvor meget man har tjent i det foregående år, og hvor meget man skal betale i SKAT.

Tidligere skulle man selv indberette til SKAT, men i dag foregår det hele elektronisk. Det betyder, at det ikke længere er hver enkelt skattepligtig person, der skal selvangive i samme omfang som tidligere, men derimod banker, A-kasser og arbejdsgivere.

SKAT sender en elektronisk selvangivelse, hvor oplysningerne fra arbejdsgivere, banker m.m. er fortrykt. Hvis der er fejl i din selvangivelse eller anledning til ændringer, er du selv forpligtet til at kontakte SKAT.

Skat og selvangivelse i 2016 for personer

1. januar –
13. marts
Indsamling af oplysninger fra arbejdsgivere, pengeinstitutter mfl.
13. marts Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv
Hvis din årsopgørelse endnu ikke er klar, får du i stedet en servicemeddelelse eller et servicebrev. Når du har tastet din selvangivelse, får du din årsopgørelse.Fra den 13. marts kan du også oplyse nye tal eller ændringer til årsopgørelsen, uanset om du har fået en årsopgørelse eller et servicebrev/meddelelse.

Taster du oplysningerne til og med den 30. marts 2017, kan de nå at komme med på den første årsopgørelse. SKAT får i nogle tilfælde også ændringer fra arbejdsgiver, pengeinstitut m.fl.

Den version af årsopgørelsen, du derfor ser fra den 13. marts 2017 og frem til fastlåsningen den 30. marts 2017, kan der stadig ske ændringer til, som erstatter allerede oplyste beløb, og dermed dannes et nyt resultat. Det er ikke muligt at se den tidligere version, hvis der ændres i løbet af denne periode.

Du får besked på mail eller SMS om nye oplysninger til din årsopgørelse i denne periode.

11. april og frem Vi sætter overskydende skat op til 100.000 kr. ind på din Nemkonto den 11. april 2017. Overskydende skat over 100.000 kr. bliver også sat ind på din Nemkonto, men det tager lidt længere tid.Hvis du eller din ægtefælle skylder penge til det offentlige, bruger vi din overskydende skat på at betale af på gælden. Hvis du har penge til gode herefter, vil udbetalingen tage længere tid end det plejer, men vil senest ske med udgangen af august måned 2017.
15. april –
24. april
Årsopgørelsen sendes ud på papir til de borgere, der enten er fritaget eller ikke omfattet af digital post.
1. maj Deadline for at rette i årsopgørelsen
Sidste frist for at indberette ændringer til Årsopgørelsen i TastSelv. SKAT får i nogle tilfælde også ændringer fra arbejdsgiver, pengeinstitut m.fl.
2. juli Deadline for at udfylde den udvidede selvangivelse
Du har en udvidet selvangivelse, hvis du fx har virksomhed eller forældreudleje. Du skal udfylde din selvangivelse, selv om du ikke har andre oplysninger end dem, der står på dit servicebrev.