De momsmæssige fakturaregler

Virksomhederne er alene berettiget til fradrag for købsmoms hvis de modtagne faktura’er indeholder oplysninger, som kræves efter momsreglerne. 

Ifølge momsbekendtgørelsen skal en faktura indeholde følgende oplysninger:

  1. Udstedelsesdato (fakturadato)
  2. Fakturanummer (et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier)
  3. Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr.)
  4. Sælgers navn og adresse
  5. Købers navn og adresse
  6. Mængden og arten af de leverede varer og/eller ydelser
  7. Leveringsdato (hvis denne er forskellig fra fakturadatoen)
  8. Momsgrundlaget, det vil sige pris pr. enhed uden moms, evt. prisnedslag og rabatter mv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed
  9. Den gældende momssats
  10. Det momsbeløb, der skal betales.

I praksis er det ofte set at disse krav ikke overholdes. Virksomhederne sløser med have orden i faktuaerne og faktura krav og dette kan i sidste ende koste virksomheder dyrt. Det fører i første omgang til, at køber mister sit fradrag for købsmomsen.

Østre Landsret har for nylig i en sag tiltrådt en afgørelse fra SKAT, hvor en virksomhed blev nægtet fradrag for købsmoms, blandt andet fordi fakturaerne ikke indeholdt de oplysninger, som kræves efter momsbekendtgørelsen.

Ring til AccountPlus for en uformel snak momsmæssige fradrag og fakturakrav.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *