På ferie i bil på gule plader – helt lovligt

Reglerne for anvendelse af firma bil har siden nytår blevet ændret. Nu er det muligt at anvende en gul-plade bil til private formål herunder ferie. SKAT har muliggjort at købe dagsbeviser til biler på gule plader med den konsekvens, at de kan bruges privat. Og der gælder ikke særlige regler for den private anvendelse. En ferietur til udlandet er hermed helt lovligt.

Normalt må biler på gule plader kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Anvendes de til privat kørsel, risikerer virksomheden, som ejer af bilen, at skulle tilbagebetale hele eller dele af den moms, som er fratrukket ved anskaffelsen af bilen og eventuelt en del af momsen af de løbende udgifter. Endvidere risikere føreren af bilen at blive beskattet af den private brug af bilen efter reglerne om firmabil til rådighed. Det kan godt blive rigtig dyrt.

Med reglerne om dagsbeviser, som trådte i kraft ved årets begyndelse, er det imidlertid muligt at frikøbe en gulpladebil til privat kørsel, uden at dette får moms- eller skattemæssige konsekvenser for nogen af parterne.

Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på op til 3 ton koster 225 kr. pr. døgn. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 ton koster kun 185 kr. pr. døgn. Til gengæld skal virksomheden betale såkaldt udtagningsmoms ved privat kørsel i en sådan. Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Et dagsbevis skal købes senest 1 time før den private kørsel, og føreren skal medbringe dokumentation for købet i bilen.