Indlæg af

Bitcoins – SKAT ved digital valuta

Der findes en del kryptovalutaer (digitale valutaer) som man kan investere i og anvende som betalingsmiddel. Skattemæssigt er der dog flere tvivlsspørgsmål mht. reglerne for SKAT ved investering i disse valutaer. Tilbage i 2014 fastlog Skatterådet i en afgørelse at Bitcoins i skattemæssig forstand ikke er en valuta og derfor ikke omfattet af reglerne i […]

Slut med håndværkerfradrag

Muligheden for håndværkerfradrag vil efter 2017 ikke længere være muligt. Alene arbejde udført inden nytårsaften 2017 giver således ret til fradrag og det er således kun grønne håndværksydelser der giver fradrag. Ordningen giver ret til fradrag for op til 6.000 kr. for udgifter til hjælp i hjemmet (rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.) og op til 12.000 […]

Lønfradrag – Lovforslag

Skatteministeriet har fremlagt et udkast til et lovforslag, der indeholder virksomheders adgang til skattefradrag for udgifter til løn til egne ansatte uanset hvad de bruger arbejdstiden til. Ifølge forslaget skal virksomheder som hovedregel altid have fradrag for løn til egne ansatte, uanset om de ansatte ikke eller kun delvist er beskæftiget med opgaver, der er […]

De momsmæssige fakturaregler

Virksomhederne er alene berettiget til fradrag for købsmoms hvis de modtagne faktura’er indeholder oplysninger, som kræves efter momsreglerne.  Ifølge momsbekendtgørelsen skal en faktura indeholde følgende oplysninger: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier) Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr.) Sælgers navn og adresse Købers navn og adresse Mængden og arten af de […]

Hvor betaler du kommuneskat?

Det er din folkeregisteradresse tirsdag  den 5. september 2017, der afgør hvilken kommune du skal betale din kommuneskat til i 2018.  Primo september måned er et godt tidspunkt at flytte på hvis du skulle flytte fra Langeland, eller en anden kommune med en høj skatteprocent, til den nordsjællandske Rudersdal kommune der i øjeblikket har landets […]

På ferie i bil på gule plader – helt lovligt

Reglerne for anvendelse af firma bil har siden nytår blevet ændret. Nu er det muligt at anvende en gul-plade bil til private formål herunder ferie. SKAT har muliggjort at købe dagsbeviser til biler på gule plader med den konsekvens, at de kan bruges privat. Og der gælder ikke særlige regler for den private anvendelse. En ferietur […]

Værd at vide om det “forlænget” servicefradrag

Folketinget har vedtaget skatteministerens forslag om genindførelse af det populære servicefradrag, bedre kendt som håndværkerfradraget for 2013 og 2014. Ordningen er nu udvidet til også at gælde sommerhuse. Servicefradraget gives for udgifter til hjælp i hjemmet (havemand og/eller rengøringsdame m.v.) og til udgifter til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse (nyt). Fsva. sommerhuse, gælder ordningen også for fritidsboliger i udlandet, hvis […]

Skattekonto hos SKAT?

SKAT indfører en skattekonto for alle virksomheder i Danmark I slutningen af august 2013 får alle virksomheder i Danmark en skattekonto hos SKAT i TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver et overblik over de økonomiske mellemværender, din virksomhed har med SKAT. Du kan for eksempel se, hvad du har indberettet og betalt, hvad du snart skal betale, og […]